Thư viện KLF

Khóa tập huấn cung cấp cho CBTV trong hệ thống các trường Tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc các nội dung sau:

-          Tổng quan về phân hệ quản lý thư viện Vemis – Library 3.0

-          Hỗ trợ cài đặt phần mềm từ xa qua phần mềm Teamview

-          Hướng dẫn chung về quản trị hệ thống

-          Hướng dẫn online sử dụng phần mềm quản lý  thư viện Vemis-Library

Các học viên sau khi đã hoàn thành khóa học trên hệ thống Elearning, sẽ được nhà trường cấp giấy chứng nhận

Đối tượng: Cán bộ thư viện trên toàn quốc

Đăng ký tham gia khóa học tại: TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ; ĐIỆN THOẠI: 0234.3935256

Phương pháp học: Học Online qua hệ thống Elearning của trường

Giảng viên: Có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm triển khai trong hệ thống TVTH và có nhiều công trình NCKH liên quan đến nội dung giảng dạy và tập huấn