Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường phát triển mạnh tạo nên sự thay đổi về nhu cầu giáo dục của xã hội. Nền kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi về dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ngày càng tăng, nhất là chất lượng giáo dục mầm non. Chính điều này đòi hỏi mỗi giáo viên ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà phải trau dồi thêm kỹ năng sư phạm, rèn luyện phẩm chất, năng lực để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Học phần Thực hành sư phạm mầm non 1 sẽ mang đến cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non những kiến thức liên quan đến ngành nghề, góp phần định hướng đúng đắn cho sinh viên trong việc học tập, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng và phẩm chất của nhà giáo trong tương lai.