Tóm tắt nội dung học phần

      Vệ sinh trẻ em là một khoa học về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học phần này chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non.

      Học phần Vệ sinh trẻ em nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản, những kĩ năng cần thiết về giáo dục vệ sinh trẻ em để sinh viên sau khi ra trường áp dụng vào việc tổ chức hoạt động vệ sinh một cách tốt nhất cho trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non hiện nay.