Diễn đàn thảo luận

Hỏi về Enrollment

 
Mẹ và Em
Hỏi về Enrollment
by Phạm Thị Cẩm Vân - Thursday, 31 August 2017, 9:54 AM
 

Chưa bắt đầu được khóa học

Picture of Nguyễn Xuân An
Trả lời: Hỏi về Enrollment
by Nguyễn Xuân An - Wednesday, 13 September 2017, 4:05 AM
 

Bắt đầu được rồi đó cô. Cô thực hiện theo 3 số: 3 điều kiện,4 hoạt động và 5 tài nguyên là ok rồi.

Trường hợp cần tạo danh sách người dùng thì cô liên hệ Thầy Thành nhé.