Diễn đàn thảo luận

Hỏi về Enrollment

 
Hình của Nguyễn Xuân An
Trả lời: Hỏi về Enrollment
Bởi Nguyễn Xuân An - Thứ tư, 13 Tháng chín 2017, 4:05 AM
 

Bắt đầu được rồi đó cô. Cô thực hiện theo 3 số: 3 điều kiện,4 hoạt động và 5 tài nguyên là ok rồi.

Trường hợp cần tạo danh sách người dùng thì cô liên hệ Thầy Thành nhé.