Diễn đàn thảo luận

Về nộp bài tập chương I / HP Marc21

 
Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế
Về nộp bài tập chương I / HP Marc21
Bởi Hứa Văn Thành - Thứ ba, 12 Tháng chín 2017, 2:58 AM
 

Hiện tạ chỉ có hai bạn Trang và Thanh là hoàn thành nộp bài trên hệ thông, các SV đọc lại tài liệu HD dành cho SV để nộp bài đúng thời hạn