Diễn đàn thảo luận

hỏi về chương 1 thư viện số

 
Picture of Tran Thi Cam Linh
hỏi về chương 1 thư viện số
by Tran Thi Cam Linh - Monday, 28 August 2017, 3:40 AM
 

thưa thầy em chưa hiểu chuẩn dublin core, nhờ thầy cung cấp tài liệu để em nghiên cứu

Trân trọng

Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế
Trả lời: hỏi về chương 1 thư viện số
by Hứa Văn Thành - Monday, 28 August 2017, 8:24 AM
 

Em vào link này sẽ có các tài liệu về Dublin Core và Marc - XML

http://thuvienso.cdsphue.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/dublin+core.html?typesearch3=1&typesearch4=0