Diễn đàn thảo luận

hỏi về chương 1 thư viện số

 
Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế
Trả lời: hỏi về chương 1 thư viện số
Bởi Hứa Văn Thành - Thứ hai, 28 Tháng tám 2017, 8:24 AM
 

Em vào link này sẽ có các tài liệu về Dublin Core và Marc - XML

http://thuvienso.cdsphue.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/dublin+core.html?typesearch3=1&typesearch4=0