Diễn đàn thảo luận

Tài khoản đăng nhập

 
Picture of Ly Thao Trang
Bài tập chương 1
by Ly Thao Trang - Saturday, 9 September 2017, 9:40 AM
 

Chào Thầy!

Em xin hỏi: Tìm hiểu các chuản DUBLIN CORE và MAARRC -XML?

Khi trình bày về MARC-XML phải trình bày như thế nào?

Cám ơn Thầy.