Diễn đàn thảo luận

Diễn đàn thảo luận của trường CĐSP Huế

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Thông báo hoàn thành khóa học Elearning TranThanhPhu Quản trị viên 14 Tạ Thương Huyền
T6, 15 Th09 2017, 1:14 PM
Hỏi về Enrollment Mẹ và Em Phạm Thị Cẩm Vân 1 Nguyễn Xuân An
T4, 13 Th09 2017, 4:05 AM
Về nộp bài tập chương I / HP Marc21 Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế Hứa Văn Thành 0 Hứa Văn Thành
T3, 12 Th09 2017, 2:58 AM
Tài khoản đăng nhập Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế Hứa Văn Thành 2 Ly Thao Trang
T7, 9 Th09 2017, 9:40 AM
Chủ đề thảo luận về việc sử dụng hệ thống elearning TranThanhPhu Quản trị viên 6 Hứa Văn Thành
T6, 8 Th09 2017, 9:28 AM
Giao dien Hình của Châu Vân Anh Châu Vân Anh 0 Châu Vân Anh
T5, 31 Th08 2017, 11:15 AM
hỏi về chương 1 thư viện số Hình của Tran Thi Cam Linh Tran Thi Cam Linh 1 Hứa Văn Thành
T2, 28 Th08 2017, 8:24 AM