Diễn đàn thảo luận

Diễn đàn thảo luận của trường CĐSP Huế

DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo hoàn thành khóa học Elearning TranThanhPhu Quản trị viên 14 Tạ Thương Huyền
Fri, 15 Sep 2017, 1:14 PM
Hỏi về Enrollment Mẹ và Em Phạm Thị Cẩm Vân 1 Nguyễn Xuân An
Wed, 13 Sep 2017, 4:05 AM
Về nộp bài tập chương I / HP Marc21 Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế Hứa Văn Thành 0 Hứa Văn Thành
Tue, 12 Sep 2017, 2:58 AM
Tài khoản đăng nhập Hứa Văn Thành - Giảng viên Ngành KHao học Thư viện / Trường CĐSP TT Huế Hứa Văn Thành 2 Ly Thao Trang
Sat, 9 Sep 2017, 9:40 AM
Chủ đề thảo luận về việc sử dụng hệ thống elearning TranThanhPhu Quản trị viên 6 Hứa Văn Thành
Fri, 8 Sep 2017, 9:28 AM
Giao dien Picture of Châu Vân Anh Châu Vân Anh 0 Châu Vân Anh
Thu, 31 Aug 2017, 11:15 AM
hỏi về chương 1 thư viện số Picture of Tran Thi Cam Linh Tran Thi Cam Linh 1 Hứa Văn Thành
Mon, 28 Aug 2017, 8:24 AM